این قسمت شامل تعدادی ویدئو در راستای معرفی فعالیت های گروه فنی و مهندسی جوش و برش مقدم به شما عزیزان می باشد.

شما با کلیک روی هر عکس می توانید این ویدیو ها را مشاهده فرمایید.

 

معرفی پکیجهای آموزشی تعمیرات اینورترهای جوش در سال 98

معرفی پکیج های آموزشی تعمیرات اینورترهای جوش در سال 98، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

کتاب آموزش تعمیر دستگاه جوش اینورتری با تکنولوژی ماسفت

کتاب آموزش تعمیر دستگاه جوش اینورتری با تکنولوژی ماسفت، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

کتاب آموزش تعمیر دستگاه جوش اینورتری با تکنولوژی آی جی بی تی

کتاب آموزش تعمیر دستگاه جوش اینورتری با تکنولوژی آی جی بی تی، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

جوش و برش مقدم صفحه نخست بخش اول

جوش و برش مقدم صفحه نخست بخش اول، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

جوش و برش مقدم صفحه نخست بخش دوم​​​​​​​

جوش و برش مقدم صفحه نخست بخش دوم، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

جوش و برش مقدم صفحه نخست بخش سوم​​​​​​​

جوش و برش مقدم صفحه نخست بخش سوم، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 1

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 1، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 2​​​​​​​

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 2، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 3​​​​​​​

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 3، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 4​​​​​​​

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 4، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 5​​​​​​​

تیزر تبلیغاتی جوش و برش مقدم شماره 5، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

توضیحات تکمیلی پکیج های آموزشی اینورترهای جوش با تکنولوژی ماسفت​​​​​​​

توضیحات تکمیلی پکیج های آموزشی اینورترهای جوش با تکنولوژی ماسفت، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

اولین کارگاه تخصصی آموزش حضوری تعمیرات دستگاه های جوش اینورتری​​​​​​​

اولین کارگاه تخصصی آموزش حضوری تعمیرات دستگاه های جوش اینورتری، آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم​​​​​​​