گروه فنی و مهندسی جوش و برش مقدم در راستای احترام به مخاطب و تسهیل برقراری ارتباط هنرجویان با این مجموعه، اقدام به طراحی و تولید اپلیکیشن اندروید گروه جوش و برش مقدم نمود تا همکاران و هنرجویان گرامی به راحتی با این مجموعه ارتباط برقرار کنند.

برای نصب مستقیم اپلیکیشن اندروید "جوش و برش مقدم" روی عکس زیر کلیک کنید.

اپلیکیشن اندروید آموزش تعمیرات دستگاه جوش، جوش و برش مقدم

 

123movies